لیست خدمات حرفه ای ما

ما چه خدماتی را ارائه می دهیم؟

منظور از معماری کردن، ارائه خدمات در رابطه با طراحی ساختمان‌ها و فضای داخلی و اطراف ساختمان‌هایی است که انسان‌ها در آن سکونت دارند یا از آنها استفاده می‌کنند.معمار ناظر نهایی و هماهنگ‌کننده کلیه نقشه‌های یک بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی است. معماری به عنوان فرایند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده‌است.
قدم به قدم با ما

ما چگونه کار می کنیم؟

1

مشاوره رایگان

ما به شما در خصوص چگونگی انجام پروژه یتان مشاوره رایگان می دهیم.
2

عقد قرارداد

قرارداد شما در دپارتمان حقوقی ما عقد می شود.
3

طراحی و برنامه ریزی

تیم حرفه ای ما تحقیقات اولیه و طراحی پروژه ی شما را انجام می دهند.
4

شروع ساخت و ساز

پس از تایید نهایی شما، ما شروع به ساختن رویای شما می کنیم.

برخی از پروژه های ما

_

اینها تعداد کمی از پروژه های ماست

_

مشتریان ما چه گفتند؟