آیا سوالی دارید؟

_

لطفا ابتدا پاسخ های قبلی را مطالعه کنید، در صورتی که پاسخ مورد نظر خود را نیافتید، سوال خود را برای ما ارسال کنید تا در اسرع زمان پاسخ دهیم.

سوالات عمومی

معمار ناظر کیست؟
معمار ناظر نهایی و هماهنگ‌کننده کلیه نقشه‌های یک بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی - نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی است.
معمار چگونه کیفیت زندگی افراد جامعه را بهبود می دهد؟
معمار مسائل مطرح در حوزه معماری را تحلیل و ارزیابی کرده، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری، پالایش و سازمان داده، آنها را در طراحی ساختمان‌ها و فضای دلنشین و زیبا بکار می‌بندد به طوری که کیفیت زندگی افراد جامعه به صورت روزافزون بهبود یابد.
آیا الزام عملی، فنی و دانشگاهی برای معمار شدن در همه جا یکسان است؟
الزامات عملی، فنی و دانشگاهی برای معمار شدن در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف، متفاوت است.
تعریف معمار چیست؟
مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی (archi-tecture) به معنای «ساختن» دارد، ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد. آرخه (arkhe) از فعل آرخین (arkhin) به معنای «هدایت کردن» و «اداره کردن» است.

سوالات تخصصی

ریشه ی کلمه ی معماری چیست؟
مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی (archi-tecture) به معنای «ساختن» دارد، ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد. آرخه (arkhe) از فعل آرخین (arkhin) به معنای «هدایت کردن» و «اداره کردن» است.
یک تعریف از معماری بیان کنید؟!
معماری به عنوان فرایند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده‌است و به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایهٔ علمی-تجربی، هنر و فناوری ساخت پدید می‌آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می‌گیرد.
برداشت باستان شناسان از معماری چیست؟
معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده‌است و به ساختمان‌هایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده‌است. این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می‌رود.
معماری منظر را تعریف کنید ؟!
معماری منظر رشته‌ای است که از لحاظ آموزش آکادمیک در کشور ما عمر کوتاهی دارد و هنوز جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی و جامعه حرفه ای به دست نیاورده است. علت این امر را می‌توان در عدم ارائه تعریفی جامع از آن برای عموم، مشخص نبودن حوزه فعالیت آن و تداخل رشته‌های وابسته جستجو کرد.

از ما بپرسید